Bệnh viện hồi sức COVID-19-Giọt nước mắt trên giường hồi sức của nữ bác sĩ mắc COVID-19 khi thấy con chào đời an toàn