Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM-Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tạm ngưng khám chữa bệnh ngoại trú vì bác sĩ, nhân viên căn tin dương tính SARS-CoV-2