Bệnh viện Đà Nẵng-Bệnh nhân 483 không hợp tác, không khai báo địa chỉ khi nhập viện