bệnh viện dã chiến Hòa Vang-Bên trong bệnh viện dã chiến ở Đà Nẵng