Bệnh viện Bạch Mai-TP.HCM đã xác minh được 20 người từng đến BV Bạch Mai, 6.220 trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới