bệnh viện-Cụ bà tắt máy thở của bệnh nhân cùng phòng vì không thích tiếng ồn khó chịu