Bệnh trầm cảm-Nửa đêm chồng thấy vợ cầm dao định cắt tay và câu chuyện đằng sau khiến ai nấy cũng thương cảm