bệnh tình dục-Nam sinh nhập viện vì quan hệ tình dục quá nhiều