bệnh tim mạch-Cứu trái tim phải dùng tỏi đen, hoa hòe theo đúng cách sau