Bệnh tăng huyết áp-Ăn duy nhất một quả đào, người phụ nữ sốc tụt huyết áp, suy thận