bệnh tâm thần-Hai mẹ con tâm thần sống như 'thời tiền sử' trong túp lều cao 2m không có đường vào: 'Thương nó lắm nhưng cũng đành chịu'