bệnh tâm thần-Ông lão 69 tuổi bị tố làm nữ 8X bị bệnh tâm thần mang thai