bệnh phụ nữ-Chia sẻ của 3 người phụ nữ phải sống chung với lạc nội mạc tử cung: Bệnh có thể xuất hiện từ nhiều năm nhưng không dễ để biết