Bệnh nhân ung thư-Ăn một chút món này mỗi ngày, giảm 45% nguy cơ ung thư