bệnh nhân thứ 17-30 người mắc Covid-19 ở Việt Nam khỏi bệnh