bệnh nhân số 31-Bệnh nhân siêu lây nhiễm ở Hàn Quốc lần đầu tiên lên tiếng sau khi khiến hơn 9.000 tín đồ Shincheonji có nguy cơ nhiễm Covid-19

Error Code : 1024

Error Message : Undefined index: random

Error Traces :

I apologise for any inconvenience