bệnh nhân covid-19-Trẻ 13 tuổi mắc Covid-19 tổn thương phổi nặng dù không có bệnh nền