bệnh nhân covid-2h đêm nhận được lời nhờ phục dựng ảnh thờ của chính mình, anh nhiếp ảnh mất ngủ khi nghe câu chuyện phía sau