bệnh nhân 91-Bệnh nhân Covid-19 số 416 ở Đà Nẵng rất nặng, nhiều triệu chứng giống phi công người Anh