bệnh nhân 326-Bệnh nhân 326 và toàn bộ cư dân tại một tầng chung cư Phạm Viết Chánh đã âm tính với SARS-CoV-2