bệnh nhân 243-17 y bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2