Bệnh nhân-4 người ở Quảng Trị mắc Whitmore tử vong