bệnh lạ-Bệnh lạ: Cô bé có kiến làm tổ trong mắt, cậu bé tự đẻ 20 quả trứng như gà!