Bệnh gây tử vong cao-Căn bệnh trăm nghìn người chết mỗi năm ở VN: Không phải ung thư, Trung Quốc đang cảnh báo