bệnh di truyền-Mất 6 đứa con chỉ vì một căn bệnh di truyền quái ác