Bệnh da liễu-Hàng triệu người Việt mắc 'căn bệnh lạ' xù xì như cóc, nhiều người tuyệt vọng vì bị kỳ thị