bệnh corona-Khách sạn tại Hà Nội treo biển 'không chào đón du khách từ Vĩnh Phúc' giữa dịch Covid-19 gây phẫn nộ