Beckham-Sneijder phát phì khó tin chỉ sau 2 tuần giải nghệ