Becamex Bình Dương-Hạ gục Bình Dương, TP.HCM đòi lại ngôi đầu từ tay Hà Nội