bé sơ sinh-Bé sơ sinh 'đẹp từ trứng nước' từng gây bão 2 năm trước nay đã lớn, bất ngờ được nhận xét là ngày càng phá nét