Bayern Munich-Nhạc trưởng Bayern Munich đạt thỏa thuận gia nhập Liverpool