Bầu Tú-Bầu Tú nói gì khi các CLB Việt Nam chỉ xếp hạng 22 châu Á?