Bầu Thụy giúp đỡ Hồ Văn Cường-Bầu Thụy hứa xây nhà ở Tiền Giang cho Hồ Văn Cường