bầu Hiển-Tỷ phú Phương Thảo thêm tin vui, Bầu Hiển tiếp tục tăng tốc