bầu đức-Khi họ mong CLB HAGL rớt hạng để thấy bầu Đức thất bại