bầu cử tổng thống mỹ-Ông Donald Trump lại nhận thêm tin buồn