bầu cử-Quan chức đảng Cộng Hòa: Tổng thống Trump có thể rút khỏi bầu cử nếu không có cơ hội thắng