bắt trộm-Dùng gạch đập vỡ cửa kính xe ô tô để trộm cắp tài sản