bất phụ như lai bất phụ khanh-'Độ ta không độ nàng' gây bão mạng nhưng lại bị tác giả hắt hủi

Error Code : 1024

Error Message : Undefined index: random

Error Traces :

I apologise for any inconvenience