Bắt nguyên chủ tịch TP Hạ Long Phạm Hồng Hà-Bắt nguyên chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà