bất động sản-Thị trường BĐS trầm lắng, tỷ lệ hấp thụ ở mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua