bất động sản-Đại gia bất động sản TP.HCM đua nhau 'Bắc tiến'