bật đèn di chuyển-Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường