bắt cướp-Dân và công an vây bắt kẻ giật dây chuyền của phụ nữ