bắt cướp-Bắt nhóm cướp liên tỉnh chuyên đi xe phân khối lớn, giật giây chuyền của phụ nữ