Bắt cóc trẻ em-Bố nợ tiền, con trai 7 tuổi bị bắt cóc, doạ giết