bắt cóc-Bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc trong lễ sinh nhật con, người đàn ông bị cảnh sát bắn chết