Barcelona-Cuộc gọi định mệnh ngăn Ronaldo và Messi thành đồng đội