Barca-Barca gia hạn hợp đồng với 'truyền nhân Messi', điều khoản giải phóng 1 tỷ Euro