Barca-Messi vẫn chưa ghi bàn ở Siêu kinh điển từ khi vắng Ronaldo