Barca-Chuyên cơ 11 triệu bảng của Messi gặp sự cố phải hạ cánh khẩn cấp