Bão số 6-Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão giật cấp 12, hướng vào miền Trung