Bão số 4-Thực hư thông tin 6 vạn con vịt bị chết do mưa lũ ở Nghệ An