bão Mulan-Người phụ nữ chật vật đóng cửa xe khi bão Mulan đổ bộ Trung Quốc