Bão Molave-Anh chàng người Mỹ sống ở Việt Nam xúc động chia sẻ về bão lũ miền Trung: 'Các bạn đối mặt với mẹ thiên nhiên bằng sự gắn kết mà tôi chưa từng thấy!'